میزبانی وب (هاستینگ)

پلن ها و تعرفه های هاست لینوکس در زیر قابل مشاهده هستند. در هر مورد میتوانید با کلیک بر روی جزئیات، جزئیات و ویژگی های کامل فضای میزبانی را مشاهده نمایید.

 
فضا
پهنای باند
Addon Domain
Park Domain
SubDomain
تعداد ایمیل
تعداد دیتابیس
کنترل پنل

قیمت

 

پلن ۲
۲۵۰
۷
۰
۰
۹۹۹۹
۹۹۹۹
۱
Cpanel x۳

۸۰۰,۰۰۰

سالیانه - ریال

پلن ۳
۵۰۰
۱۰
۰
۱
۹۹۹۹
۹۹۹۹
۲
Cpanel x۳

۱,۳۰۰,۰۰۰

سالیانه - ریال

پلن ۴
۱۰۰۰
۱۵
۱
۳
۹۹۹۹
۹۹۹۹
۵
Cpanel x۳

۱,۹۰۰,۰۰۰

سالیانه - ریال

پلن ۵
۲۰۰۰
۲۶
۲
۵
۹۹۹۹
۹۹۹۹
۹۹۹۹
Cpanel x۳

۲,۶۰۰,۰۰۰

سالیانه - ریال

پلن ۶
۵۰۰۰
۶۰
۵
۱۰
۹۹۹۹
۹۹۹۹
۹۹۹۹
Cpanel x۳

۳,۵۰۰,۰۰۰

سالیانه - ریال