ثبت سفارش هاستینگ

ثبت سفارش هاستینگ

فضا پهنای باند Addon Domain Park Domain SubDomain تعداد ایمیل تعداد دیتابیس کنترل پنل قیمت

۵۰۰۰

مگابایت

۶۰

گیگابایت

۵

عدد

۱۰

عدد

۹۹۹۹

عدد

۹۹۹۹

عدد

۹۹۹۹

عدد

Cpanel x3

۳,۵۰۰,۰۰۰

سالیانه - ریال