ثبت سفارش هاستینگ

ثبت سفارش هاستینگ

فضا پهنای باند Addon Domain Park Domain SubDomain تعداد ایمیل تعداد دیتابیس کنترل پنل قیمت

۲۰۰۰

مگابایت

۲۶

گیگابایت

۲

عدد

۵

عدد

۹۹۹۹

عدد

۹۹۹۹

عدد

۹۹۹۹

عدد

Cpanel x3

۲,۶۰۰,۰۰۰

سالیانه - ریال