ثبت سفارش هاستینگ

ثبت سفارش هاستینگ

فضا پهنای باند Addon Domain Park Domain SubDomain تعداد ایمیل تعداد دیتابیس کنترل پنل قیمت

۱۰۰۰

مگابایت

۱۵

گیگابایت

۱

عدد

۳

عدد

۹۹۹۹

عدد

۹۹۹۹

عدد

۵

عدد

Cpanel x3

۱,۹۰۰,۰۰۰

سالیانه - ریال