ثبت سفارش هاستینگ

ثبت سفارش هاستینگ

فضا پهنای باند Addon Domain Park Domain SubDomain تعداد ایمیل تعداد دیتابیس کنترل پنل قیمت

۵۰۰

مگابایت

۱۰

گیگابایت

۰

عدد

۱

عدد

۹۹۹۹

عدد

۹۹۹۹

عدد

۲

عدد

Cpanel x3

۱,۳۰۰,۰۰۰

سالیانه - ریال