ثبت سفارش هاستینگ

ثبت سفارش هاستینگ

فضا پهنای باند Addon Domain Park Domain SubDomain تعداد ایمیل تعداد دیتابیس کنترل پنل قیمت

۲۵۰

مگابایت

۷

گیگابایت

۰

عدد

۰

عدد

۹۹۹۹

عدد

۹۹۹۹

عدد

۱

عدد

Cpanel x3

۸۰۰,۰۰۰

سالیانه - ریال